ตรวจสอบระบบประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

 

          เมื่อครบรอบระยะเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop ประจำปี วิศวกรไฟฟ้าเข้าตรวจเช็คระบบและบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่อไป