ติดตั้งระบบ Solar Rooftop บ้านลูกค้า ขนาด 5.85 กิโลวัตต์

 

ผลงานออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

โครงการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5.85 กิโลวัตต์

บ้านลูกค้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

แผง JinKo รุ่น JKM325PP-72 325 W จำนวน 18 แผง

INVERTER HUAWEI รุ่น SUN2000 12KTL 1 เครื่อง