ผลงาน ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบSolar โรงงาน ขนาด 506.22 KW

 

ผลงาน ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

อาคารโรงงาน ระบบ On-Grid ขนาด 506.22 KW

อาคารติดตั้ง บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

แผง JinKo รุ่น JKM330PP-72 330 W จำนวน 1,222 แผง

 

INVERTER SOLAR EDGE รุ่น SE82.8K 5 เครื่อง