ติดตั้งระบบ Solar Rooftop วัดเทพเจติยาจารย์ ขนาด 9.9 กิโลวัตต์

 

ผลงานออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

โครงการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 9.9 กิโลวัตต์

ณ วัดเทพเจติยาจารย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

แผง JA SOLAR รุ่น JAP72S01 330 W จำนวน 30 แผง

 

 

INVERTER HUAWEI รุ่น SUN2000 12KTL 1 เครื่อง