ผลงาน ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโซลาร์เสรีภาคประชาชน 2562 ระบบ Solar On Grid ที่ใช้ INVERTER ขนาด 12K      แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel)  : JA SOLAR JAP72S01-330/SC 330W  จำนวน 16 แผง      เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER) : HUAWEI SUN2000 12KTL  จำนวน 1 เครื่อง        ระบบ Solar On Grid ขนาด4.95 kWp. ที่ใช้ INVERTER ขนาด 5K   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel)  : JA SOLAR JAP72S01-330/SC 330W  จำนวน 15 แผง    เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER) : HUAWEI SUN2000-5KTL-L0  จำนวน 1 เครื่อง   
ผลงาน ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารโรงงาน ระบบ On-Grid ขนาด 506.22 KW อาคารติดตั้ง บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี แผง JinKo รุ่น JKM330PP-72 330 W จำนวน 1,222 แผง   INVERTER SOLAR EDGE รุ่น SE82.8K 5 เครื่อง                                                                                                                                                     
ผลงานออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 9.9 กิโลวัตต์ ณ วัดเทพเจติยาจารย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   แผง JA SOLAR รุ่น JAP72S01 330 W จำนวน 30 แผง     INVERTER HUAWEI รุ่น SUN2000 12KTL 1 เครื่อง      
ผลงานออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5.85 กิโลวัตต์ บ้านลูกค้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่     แผง JinKo รุ่น JKM325PP-72 325 W จำนวน 18 แผง INVERTER HUAWEI รุ่น SUN2000 12KTL 1 เครื่อง  
          เมื่อครบรอบระยะเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop ประจำปี วิศวกรไฟฟ้าเข้าตรวจเช็คระบบและบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่อไป  
                          ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT (กฟผ.) ได้เชิญบริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาวเวอร์เมเนจเม้นท์ จำกัด  เข้าร่วมโครงการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อตรวจวัดบันทึกผลและวิเคราะห์ผลทางไฟฟ้าที่สำคัญ                        โดยติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า เป็นเวลาประมาณ  14 วัน หลังจากครบกำหนด ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. จะทำการเก็บเครื่องมือและนำข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแนวทางมาตรการให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป      
สถานที่ติดตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่         สถานที่ติดตั้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่         สถานที่ติดตั้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่         สถานที่ติดตั้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่       สถานที่ติดตั้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                            
            NEM Co.,Ltd ขอเเสดงความยินดีกับ ตำแหน่งเเชมป์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสนุกเกอร์ 5 ทศวรรษสถาปัตย์ชิงดำ ผจก.ธอส. สาขาเเม่โจ้ คุณธนบดี ภู่สมบูณ์ (ผจก.ป๊อบ) สถาปัตย์23ค่ะ ในงานแข่งขันสนุกเกอร์ 5 ทศวรรษสถาปัตย์ชิงดำ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่  ณ. Northern Snooker Academy วันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้    
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาวเวอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญร่วมออกบูธ ในงาน “PEA THE ELECTRIC UTILITY OF THE FUTURE ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต” ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน/ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน ภายในงานจัดให้มี การบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติ จากดร.นิพนธ์ เจ็ดศิริ ที่ปรึกษาอิสระโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ บรรยายในหัวข้อ “การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา...
เปิดรับลงทะเบียน WORKSHOPหัวข้อ "ออกแบบ / แก้ไข / ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop ในปัจจุบันและปรับเปลี่ยนเป็น Hybrid ในอนาคต"วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ. ไนซ์โซลาร์รูฟ สนใจ workshop สามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้นะคะ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 091-8597541 / 086-9170451