ผลงาน ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโซลาร์เสรีภาคประชาชน 2562

 

ผลงาน ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโซลาร์เสรีภาคประชาชน 2562

ระบบ Solar On Grid ที่ใช้ INVERTER ขนาด 12K 

 

 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel)  : JA SOLAR JAP72S01-330/SC 330W  จำนวน 16 แผง

  

 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER) : HUAWEI SUN2000 12KTL  จำนวน 1 เครื่อง

  

 

 

ระบบ Solar On Grid ขนาด4.95 kWp. ที่ใช้ INVERTER ขนาด 5K

 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel)  : JA SOLAR JAP72S01-330/SC 330W  จำนวน 15 แผง

  

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER) : HUAWEI SUN2000-5KTL-L0  จำนวน 1 เครื่อง